Dehb’li Çocuklar İle Öğretmen/Eğitim İlişkisi

  • Anasayfa
  • Dehb’li Çocuklar İle Öğretmen/Eğitim İlişkisi

DEHB’li ÇOCUKLAR İLE ÖĞRETMEN/EĞİTİM İLİŞKİSİ

 

DEHB çocuklar, gerek fiziksel gerek psikolojik açıdan son derece sağlıklı olan çocukların bile son derece stresli ve yorucu okul ortamı karşısında ciddi psikolojik kararsızlıklarla mücadele etmek zorunda kaldıklarına şahit oluyoruz

Yanlış öğretmen tutumları, giderek artan sınıf mevcudu ve zorlu yaşam şartları da eğitim sorunun üzerine eklenince her geçen gün okuldan nefret eden ve okula ciddi davranış bozukluğuna yol açan çocuk sayısında artış meydana geliyor.

Eğitim sistemimizin karmaşıklığı ve zorluğu ortadayken ve psikolojik açıdan son derece sağlıklı çocukları bile olumsuz olarak etkilerken, DEHB li bir çocuk için okul ortamının ne kadar zorlayıcı olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir.

Okuldan sıkılan ve derslere karşı isteksiz olan pek çok çocuğun sergilediği davranışlar tipik bir de DEHB li çocuğun davranışlarıyla neredeyse birebirdir.

Dolayısıyla DEHB olanlarla olmayanların ayırdının net bir şekilde yapılmış olması son derece önemlidir bu ayrımın doğru bir şekilde yapılması ise detaylı bir değerlendirme mümkün olabilir.

 

EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR

Çocukların başarılı bir eğitim alması isteniyorsa, çocuğun tek başına değil de ailesi ile bir bütün olarak ele alınması gerekir.
Okul ve aile birlikte hareket ederek çocukları için gerekli eğitim ortamını hazırlamalıdır.

Belli bir yaşa gelene kadar hayatlarının uzun bir dönemini okul ve aile arasında sürdüren çocuklarımız için okulu aileden aileyi okuldan bağımsız düşünemeyiz.

Eğitim kurumu ve aile kurumu çocuk gelişimi açısından birbirini tamamlayan kurumlardır.
Okul ve aile birlikte hareket ederek çocuklarının okul başarısızlıklarını etkileyen durumları ele alıp, bunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar sürdürmelidirler.
Okul aile işbirliğinin sağlanabilmesi için öncelikle eğitimcilerin aile ile işbirliği sürecine inanmaları gerekir.
Eğitimciler bu işbirliğinin önemine inandıkları takdirde aileyi sürece dâhil etmek daha kolay olabilir.

Okul aile işbirliği DEHB olan çocukların hayata daha kolay adapte olmasını sağlaması açısından da oldukça önemlidir.
DEHB olan çocukların hem aile hem de okul tarafından desteklenmeye ihtiyaçları vardır.
Çocukların hem şimdiki yaşamlarından hem de gelecek hayatlarında başarı sağlayabilmeleri, karşılaştıkları sorunlarla daha rahat baş edebilmeleri için okul aile işbirliğinin sağlanmasına gereken önem verilmelidir.

 

Call Now Button0 530 526 72 64