Dehb’li Çocukların Okuldaki Durumları

  • Anasayfa
  • Dehb’li Çocukların Okuldaki Durumları

DEHB’li ÇOCUKLARIN OKULDAKİ DURUMLARI

Dikkat sorunları nedeniyle dersleri yeteri kadar dikkatli dinleyemeyen DEHB’ li çocuklar, ev ödevlerini ihmal ederler, verimli ders çalışamazlar, sınav esnasında çok iyi bildikleri konu hakkında bile yanlış yapabilirler.
Aslında herhangi bir öğrenme güçlüğü problemi yok ise sahip oldukları kapasite daha fazlasını yapacak düzeydedir. Ancak okul başarıları genellikle mevcut kapasitesinin altında kalır.

Yüksek kapasiteli olan ve herhangi bir öğrenme güçlüğü problemi yaşamayan DEHB‘li  çocuklara baktığımızda ilkokul zamanlarında ders başarılarında genellikle herhangi bir problem görülmüyor.

Ancak ortaokul ve lise düzeyine geldiklerinde okul başarıların da gözle görülür bir şekilde azalma meydana gelebilir.

DEHB çocuğun okul başarısını etkileyen bir problem olmanın ötesinde düzeyine göre arkadaş ilişkilerinde de sorun oluşturan bir organik bozukluk olduğunu yazar çalışmalar.

Hiperaktivite ve dürtüselliğin belirli bir şekilde görüldüğü DEHB alt tipine sahip olan çocuklar genellikle okul arkadaşları ile problem yaşarlar.

Sınıf içi düzeni bozacak hareketler sergiledikleri için de sık sık öğretmen öğretmenden uyarı ve ceza alırlar.
Bir de ders başarıları da düşükse kısa süre içerisinde arkadaşları tarafından etiketlenerek dışlanmaya maruz kalırlar.
İşte bu sebeplerden ötürü de HBB ile tedavi noktasında muhakkak öğretmeni de sürece dâhil etmek önemlidir.

İlkokul düzeyine kadar indirgenmiş olan sınav kaygısı daha küçük yaşlarda çocukların kâbusu haline gelebiliyor.
Eğitim sisteminin küçük omuzlarına yüklemiş olduğu gereğinden fazla ders yükü ailelerin yüksek başarı beklentileriyle de desteklenince, çocukların kaygı yaşaması, okulu sevmemesi ve derslere karşı isteksiz olması kaçınılmaz oluyor.

 

Call Now Button0 530 526 72 64