DEHB ve Okul

DEHB tanılı bir çocuğu her gün delirtecek bir ortam yaratmanız istenseydi okuldan daha iyi bir seçenek bulamazdınız. Okul çocuktan sadece düzgün oturmasını beklemekle kalmaz, ilginç bulmadığı şeyler üzerine dikkatini yoğunlaştırma asını da ister. DEHB li çocukların okulu tanımlamak için en sık kullandıkları sözcük “sıkıcı” dır.

Kurallar ve öz denetim konusunda yaşadığı zorluklar yüzünden bu çocuklar genellikle sınıf içinde belirgin bir zorlayıcıdır. Yaralı bir parmak gibi kendini gösterir diğer çocuklar da onun kim olduğunun ve nasıl bir bela içine girdiğinin farkındadır. Öğretmenleriyle sık sık bir kısır döngü içine girer. Sorun çıkarır, öğretmen onu kontrol etmeye çabalar birgül çocuk daha fazla sorun çıkararak karşı koyar birgül öğretmen daha fazla kontrol uygulama çabasına girer ve bu böylece devam eder. Aralarındaki husumet had safhaya ulaşabilir o zamana kadar anne baba da büyük olasılıkla karmaşaya dahil olmuştur.

Her ne kadar DEHB tanılı çocukların IQ su sınıf arkadaşları kadar ya da onlardan daha iyi olsa da akademik başarıları değişkendir.

Öğretmenler, bu çocukların iç uyaranlarla ilgileri dağıldığında hayal kurduğunu fark edebilir. Diğer zamanlarda ellerini kaldırmadan yanıtları pat diye söyleyebilir ya da şakalar yaparak, garip sesler çıkararak şaklabanlık yapabilirler.

DEHB tanılı birçok çocuk da diğer çocuklar kadar başarılı olmak ister, gerçekten başarılı olduklarında atılım gösterebilirler. Ancak sürekli olarak görülmeyen bir odaklanma ve motivasyon sorununa çarptıkları için çabalarını sürdüremezler.

Bazı çocuklar başarılı sayılabilecek davranışları ve öğretmenlerini geliştirdikleri bir yıl geçirebilirler. Böyle bir şey varsa genellikle çok olumlu öğretmen etkileşime sonucudur.

DEHB li çocukların IQ’ları ise; herkes kadar zekidirler. Bazıları oldukça parlak, çoğu ortalama zekaya sahip, bazıları da ortalamanın altındadır. IQ’ları her ne olursa olsun bir gül DEHB li çocuklar dikkatini verme ve kıpırdamadan oturma konusundaki sorunları nedeniyle zekalarını etkin şekilde kullanmakta çoğunlukla zorlanırlar.

Öğrenme güçlüğüne gelince, bu çocukların öğrenme güçlüğüne sahip olma eğilimleri daha fazladır. Genel nüfus içinde, tüm çocukların %5 ile %10 u öğrenme güçlüğüne sahiptir. DEHB kanalı olanların sayısında bu rakam %45 civarındadır. Bu yüzden bu çocukların üstesinden gelmeleri gereken zorluklar daha fazladır.

 

Call Now Button0 530 526 72 64